CS Bridge

  • AVB -> AES/EBU Konverter

  • 3 x LAN A / 3 x LAN B

  • 3 x AES / EBU Outputs (6 Kanäle)

  • Netzwerk Port zur Verbindung ins Lake Netzwerk

  • 6 Kanal DSP

  • Ersetzt den SG350-20 Cisco Switch in den Racks

Ansprechpartner

Roger Wagener

Product Management / Application Support